Islænderklubben Gandur

Nyttig viden

​Vi har her samlet forskellige regler, og retningslinjer som skal følges. Indmeldelse i klubben, samt tilmelding til klubbens aktiviteter skal ske via www.sporti.dk.

Vaccinationsregler – klik her

Regler for tilmelding og framelding til stævner – klik her​

Lille Damkærgård og Gandurs ovalbane

Ovalbanen er lukket:

 • Tirsdag klokken       09:00-18:00
 • Torsdag klokken      09:00-18:00

​Ovalbanen og klubhuset ligger her:

Damkærvej 4
7080 Børkop

Tryk på adressen, så åbner den i Google Maps.

​Regler for brug af banen:

– Banen må bruges af Gandurs medlemmer og personer med tilknytning til Lille Damkærgård​s undervisning eller  opstaldning.
– Når Gandur afholder arrangementer er banen lukket. Se kalenderen her på siden.
– Man må gerne have sin egen underviser med på banen, men man skal respektere at andre rider på banen samtidig
– Hestepærer samles op i trillebøren.
– Affald i skraldespanden.
– Der SKAL bæres hjelm.
– Hunde holdes i snor.
– Respekter og hjælp hinanden når I rider flere på banen.
– Dressurbanen må KUN anvendes i forbindelse med stævner og kurser i Gandur regi.
– Kontakt: Lille Damkærgård – Siri/24 85 54 99  Gandur/Jan Johnsen/20 24 26 72 ​​

Regler for ridning i Gandur regi​

Alle bærer godkendt hjelm under ridning
Det anbefales at alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. træktov rundt om hånden eller livet
Ingen fører en hest uden trense eller træktov
Ingen løber eller råber i nærheden af hesten

​Hvis ulykken sker

Førstehjælpskasse forefindes i redskabsrummet ved klubhuset

 • Stands ulykken – Vurder ulykkens omfang
 • Flyt ikke på tilskadekomne
 • Giv livreddende hjælp og ring 112. (ved hest tilkald dyrlægevagten)
 • Tilkald den nødvendige hjælp
 • Bliv ved den tilskadekomne indtil hjælpen er kommet
 • Sker en ulykke skal et bestyrelsesmedlem informeres herom, så evaluering af ulykken kan foretages. Kontakt oplysninger på bestyrelsesmedlemmer findes på hjemmesiden.
 • Ved ulykke under et stævne skal stævneleder udpege en kontaktperson der følger op

Vær opmærksom på din forsikring …

”Det er klubbens medlemmers egen pligt, at være personligt ulykkesforsikret, og klubben har som sådan ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelsen af deres aktiviteter”.

​Ridning i mørke – og anden nyttig info.

Når det er mørkt. Efter mørkets frembrud – i lygtetændingstiden – gælder der særlige regler. Du og din hest skal bære specielt udstyr for at sikre, at I bliver set af de andre trafikanter:

 1. “Ved rytterens venstre ben skal være anbragt en lygte, som lyser hvidt fremad og rødt bagud. Lyset skal være synligt i mindst 150 meters afstand.” (Bekendtgørelse om afmærkning af ridende, BEK nr. 22 20.01.77, § 1, stk. 2)
 2. ​”Hesten skal om hvert ben være forsynet med et reflekterende bånd af mindst 5 cm’s bredde.” (Bekendtgørelse om afmærkning af ridende, BEK nr. 22 20.01.77, § 1, stk. 3)
  ​Så derfor:
  ​• Lygte på venstre ben, hvidt lyd frem, rødt bagud.
  ​• 5 cm brede reflekser på alle 4 ben

​Din hest er et køretøj

Når du rider ud, skal du være opmærksom på, at din hest i princippet bliver betragtet som et køretøj. Du er føreren af dette køretøj. Derfor skal du så vidt muligt overholde de regler, der gælder for køretøjer: “Færdselsreglerne for kørende gælder, i den udstrækning de kan anvendes, også for ridende samt dem, der fører heste eller driver kreaturer.” (kapitel 1, § 2, stk. 9).

Heldigvis står der også i færdselsloven, at “kørende skal holde en efter forholdene lav hastighed… hvor køretøjet nærmer sig heste eller kreaturer på vejen.” (kapitel 5, § 40, stk. 2). Bilister, cyklister og andre skal altså tage særligt hensyn til dig og din hest. Om de så også gør det i praksis, er en helt anden sag.

Du skal være klar i hovedet

Du må ikke føre et køretøj, hvis du – på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler – ikke kan køre på en sikker og fuldt betryggende måde.

I færdselsloven står der direkte: “Cykel, hestekøretøj eller hest må ikke føres eller forsøgt ført af nogen, der af de foran nævnte grunde eller som følge af påvirkning af spiritus befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet eller hesten på betryggende måde.” (kapitel 10, § 54, stk. 2). Desuden står der: “Politiet kan til enhver tid kræve, at føreren af et køretøj eller en rytter foretager en udåndingsprøve.” (kapitel 10, § 55).

Så derfor:

 • Du må ikke ride i beruset eller anden påvirket tilstand.

Anden nyttig info:

 • Det er lovligt at ride uden ridehjelm. MEN IKKE I GANDUR!
 • Det er lovligt at ride uden sikkerhedsvest.
 • Det er lovligt at ryge, mens man rider.
 • Det er ulovligt at tale i mobiltelefon, mens man rider.
 • Det er ulovligt at ride i venstre side af vejen.